Inzet van andere professionals is soms nodig voor het bereiken van ons doel: een vitale organisatie met gezonde, bevlogen en duurzaam inzetbare medewerkers. In die gevallen werken wij nauw samen met verschillende disciplines:

Erica Elskamp (1963)

bedrijfsmaatschappelijk werker, counselor, coach, vertrouwenspersoon

Voor organisaties en werknemers bied ik bedrijfsmaatschappelijk werk en psycho-sociale hulpverlening. Voorkómen of verminderen van verzuim is een belangrijk streven in mijn begeleiding van medewerkers. Mijn begeleidingstrajecten zijn kortdurend en vinden plaats in de context van het werk, in het belang van zowel werknemer als werkgever. Mijn kracht ligt in het onderhouden van korte lijnen met alle betrokkenen: met de werknemer zelf, en afstemmend met leidinggevende, management, HRM-adviseur en bedrijfsarts.

Begeleiding

Meestal ziet mijn begeleidingstraject er zo uit: na een eerste contact maken we een afspraak voor een intake gesprek. Daarna volgt het begeleidingstraject van maximaal 6 gesprekken. We sluiten het traject af met een evaluatie.

Anderen zeggen over mij

Ik wordt ervaren als een betrouwbare partner in de zorg voor medewerkers. Ik werk zorgvuldig en pragmatisch, ben een analytisch denker, handel snel en efficiënt, met oog voor de menselijke maat. Mijn aanpak is oplossingsgericht, aangevuld met elementen vanuit cognitieve gedragstherapie en contextuele therapie.

Ervaring

Vanuit mijn eigen praktijk Calluna Coaching (2010) heb ik ruime ervaring in de begeleiding van medewerkers uit diverse onderwijs-, en zorginstellingen en de dienstverlenende sector.

De Landelijke Vereniging voor Psycho-sociaal Werkenden (LVPW) is de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten voor up-to-date kennis en actuele ontwikkelingen in het vak. Door intervisie en supervisie ontwikkel ik mij voortdurend als professional. Daarnaast ben ik via deze beroepsvereniging verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Victoria Nolen (1962)

GZ-psycholoog

Victoria Nolen heeft haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Victoria Nolen in Den Haag. Zij behandelt vanuit haar eigen praktijk onder andere cliënten in opdracht van Pasha en Vink. Zij is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en afgestudeerd in de richting Sociale Arbeid en Organisatie.

Na als psychologe teams te hebben begeleid binnen diverse profit en non-profit organisaties, is zij zich in de loop der jaren meer gaan richten op het welzijn van het individu. Naast haar werkzaamheden als GZ-psychologe, is Victoria tevens gastdocent voor de Master Opleiding Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Naast de GZ-opleiding heeft Victoria systeemtherapie en EMDR (Eye Movement Desentisization Reprocessing) als vervolgopleiding gevolgd. In haar aanpak maakt zij hoofzakelijk gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie en EMDR. Kern in haar aanpak is het centraal stellen van het individu die inzicht krijgt in zijn/haar emoties en handelen en daar indien nodig ook anders mee leert omgaan. De klik tussen therapeut en cliënt is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een behandeling.

Geert van der Groot

arbeidsdeskundige

Geef een een korte beschrijving van de persoon, in korte bewoordingen aanpak, stijl expertise. Geef een een korte beschrijving van de persoon, in korte bewoordingen aanpak, stijl expertise. Geef een een korte beschrijving van de persoon, in korte bewoordingen aanpak, stijl expertise.

Pieter Westers

arbeidshygiënist

Geef een een korte beschrijving van de persoon, in korte bewoordingen aanpak, stijl expertise. Geef een een korte beschrijving van de persoon, in korte bewoordingen aanpak, stijl expertise. Geef een een korte beschrijving van de persoon, in korte bewoordingen aanpak, stijl expertise.