Wij zien ziekteverzuim vooral als een keuzeproces dat volgt op een medische klacht.

Met dezelfde klacht, zal de ene medewerker wel verzuimen en de andere niet. De sociale omgeving, de werkomgeving, de arbeidswaardering en de motivatie van de medewerker zijn belangrijke factoren bij het maken van die keuze. Beïnvloeden van het verzuim, is daarmee meer dan een zuiver medische kwestie. Veel belangrijker is de medische klacht als vertrekpunt te nemen om vervolgens management en leidinggevenden van een organisatie te ondersteunen bij het omgaan met klachten en verzuim.

Een verzuim van twee à drie procent, als gevolg van ernstige ziektes en ongevallen, is niet te vermijden. Ligt het verzuimpercentage hoger, dan is het zinvol ook het gedrag van medewerker in de aanpak te betrekken. De volgende factoren beïnvloeden dat gedrag en zijn daarmee aangrijpingspunten voor professioneel gezondheidsmanagement:

Bij de leidinggevende

  • Stijl van leidinggeven
  • Regels rondom verzuim
  • Werkomstandigheden en werkdruk
  • Onderlinge arbeidsverhoudingen

Bij de medewerker

  • Balans tussen werk en privé
  • Sociale omstandigheden
  • Opleidingsniveau
  • Persoonlijke behoeftes en verwachtingen