Wij maken organisaties en bedrijven ‘selfsupporting’ op het gebied van werk en gezondheid.

Wij doen dit via gerichte en concrete adviezen, voorlichting, training en coaching. Onze inzet is er op gericht gezondheid en verzuim binnen uw organisatie beheersbaar te maken, zodat u ons alleen nog maar nodig heeft bij uitzonderlijke of complexe problemen. Bovengemiddeld presteren van uw organisatie voor wat de inzetbaarheid van de medewerkers betreft, zien wij als het eindresultaat van onze gezamenlijke inspanningen.

Onze activiteiten

  • Verzuimspreekuren
  • Arbeidsomstandighedenspreekuren
  • Opstellen van Probleemanalyse, Actueel oordeel en Medische rapportage in het kader van de Procesgang Wet Verbetering Poortwachter
  • Adviseren, coachen en trainen
  • Preventief medisch onderzoek en gezondheidsbewaking
  • Adviseren over preventie en verzuimrisico’s binnen de arbeidsorganisatie
  • Uitvoeren van en adviseren over wettelijk verplichte keuringen
  • Reizigersgeneeskunde en vaccinaties