Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatie over gezond en veilig werken. Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips, nieuws en links naar relevante bronnen.

UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. U vindt hier UWV-formulieren voor werkgevers op onderwerp gerangschikt.

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

De NVAB is de wetenschappelijke vereniging van Nederlandse bedrijfsartsen die als doel heeft het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap en beroepsuitoefening.

STECR – Expertisecentrum Participatie

STECR formeert zogenaamde multidisciplinaire kenniskringen, samengesteld uit professionals zoals bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen, organisatiedeskundigen, casemanagers, hr-professionals, juristen, schuldhulpverleners etc. STECR laat professionals vanuit verschillende disciplines met elkaar samenwerken aan de oplossing van een vraagstuk.

Polikliniek mens en arbeid

De PMA brengt de expertise van klinische specialisten en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC samen. Door deze werkwijze wil de PMA een goede en efficiënte aanvulling zijn op de bestaande curatieve en Arbozorg.

Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoening

Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL). NKAL is een landelijk topreferentie centrum voor klinische arbeidsgeneeskunde met als doel de zorg te verbeteren voor werknemers met een arbeidsgerelateerde longaandoening of die hiervoor at risk zijn.  Kerndisciplines zijn de arbeidshygiëne, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en longziekten.

Gehoor en Arbeid

Het Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid is een samenwerkingsverband tussen de audiologische centra van het Academisch Medisch Centrum (Universiteit van Amsterdam), het Leids Universiatir Medsich Centrum en het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc), het Coronel Instituut (AMC/UvA) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Huid en Arbeid

Beroepshuidziekten komen in veel beroepen voor. Huid en Arbeid is een toonaangevend advies- en kenniscentrum voor beroepshuidziekten. Deze site geeft u informatie over beroepshuidziekten en het Centrum. De Huid en Arbeid test helpt u bij de vraag “heeft mijn huidaandoening met mijn werk te maken?”

Beroepsziekten

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.